วันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

คณิตศาสตร์นอกกะลา

เรียนรู้ให้ลึกซึ้ง แตกต่างจากเรียนรู้ให้มาก และเราจะเข้าใจว่าการจัดการกับตัวเลขได้
ก็ไม่จำเป็นจะต้องท่องสูตรคูณและถ้าเข้าใจไม่ลึกซึ้งการสอนท่องก็อาจเป็นเหตุแห่งความล้มเหลวของการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น