วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2558

PLC เครือข่ายโรงเรียนนอกกะลา | จ.ระยอง

หลายโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนนอกกะลา จ.ระยอง ขับเคลื่อนการสร้างกระบวนการเรียนรู้ จิตศึกษา PBL: Problem Based Learning PLC :Professional Learning Community เพื่อพัฒนาการศึกษา

หลายโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนนอกกะลา จ.ระยอง ขับเคลื่อนการสร้างกระบวนการเรียนรู้ จิตศึกษา PBL: Problem Based Learning PLC :Professional Learning Community เพื่อพัฒนาการศึกษา lpmpgroup.blogspot.com

Posted by โรงเรียนบ้านท่าเสา on 28 ตุลาคม 2015

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น