วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2558

วิถีการสร้างการเรียนรู้ โรงเรียนวัดโคกทอง-ปริปุณอินทรประชาวิทยา จ.ราชบุรี
วิถีการสร้างการเรียนรู้ โรงเรียนวัดโคกทอง-ปริปุณอินทรประชาวิทยา จ.ราชบุรี ขับเคลื่อน PBL จิตศึกษา PLC พัฒนาผู้เรียนให้เรียนรู้อย่างมีความสุข
วิถีโรงเรียนวัดโคกทอง จ.ราชบุรี
วิถีการสร้างการเรียนรู้ โรงเรียนวัดโคกทอง-ปริปุณอินทรประชาวิทยา จ.ราชบุรี ขับเคลื่อน PBL จิตศึกษา PLC พัฒนาผู้เรียนให้เรียนรู้อย่างมีความสุข เครือข่ายโรงเรียนนอกกะลา lpmpgroup.blogspot.com
Posted by โรงเรียนวัดโคกทอง - ปริปุณอินทรประชาวิทยา จ.ราชบุรี on 24 ตุลาคม 2015

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น