วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2558

การเรียนรู้บูรณาการ PBL (Problem Based learning) | โรงเรียนบ้านปอพราน จ.นครราชสีมา

ก้าวแรกการเริ่มต้น
- จิตศึกษา
- การเรียนรู้บูรณาการ PBL (Problem Based learning)

ก้าวแรกการเริ่มต้น- จิตศึกษา- การเรียนรู้บูรณาการ PBL (Problem Based learning)

Posted by โรงเรียนบ้านปอพราน จ.นครราชสีมา on 18 พฤศจิกายน 2015

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น