วันพุธที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558

โรงเรียนกาละพัฒน์ จ.ภูเก็ต

การเรียนรู้ที่ครูและเด็กๆ ร่วมกันสร้างในห้องเรียน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น