วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2558

การออกแบบการเรียนรู้แบบบูรณาการ PBL ของโรงเรียนเครือข่ายทั้ง 8 โรงเรียน


ร่วมพลังสร้างสรรค์การเรียนรู้...วันแรกกับกิจกรรมการออกแบบการเรียนรู้แบบบูรณาการ PBL ของโรงเรียนเครือข่ายทั้ง 8 โรงเรียน  ในการร่วมกันออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ Ouarter 2/2558
Posted by โรงเรียนบ้านท่าเสา on 12 สิงหาคม 2015

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น