วันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

การปฏิรูปการศึกษาเกิดขึ้นได้จริงที่ห้องเรียน | โรงเรียนบ้านท่าเสา จ.ระยอง

การปฏิรูปการศึกษาเกิดขึ้นได้จริงที่ห้องเรียน หรือ ที่โรงเรียน ..ไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้ด้วยน้ำลายในที่ประชุมอันฟุ้งฝอย..
โรงเรียนในชนบทหลายสิบแห่ง ปฏิรูปตัวเองแล้วด้วยปัญญาหาใช่อำนาจ ร่วมกันออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่เป็น Active Learning ให้เด็กรัก เรียน เรียนรู้อย่างมีความสุขและมีความหมาย เพื่อให้เด็กมีความสามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ(ซีกซ้าย) คิดสร้างสรรค์(ซีกขวา) เข้าใจต่อเรื่องที่เรียน เห็นความเชื่อมโยงขององค์ความรู้ เคารพกัน เรียนรู้ร่วมกัน และ ยังเป็นตัวเอง


วิเชียร ไชยบัง https://www.facebook.com/pages/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3-%E0%B9%84%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%87/328317570597593?fref=ts

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น