วันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

กิจกรรมสรุปองค์ความรู้ประจำสัปดาห์ | โรงเรียนบ้านปะทาย

นักเรียนจะได้นำเสนอในสิ่งที่ตัวเองเรียนมาตลอดสัปดาห์ เพื่อเป็นการแชร์แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันและกันของนักเรียน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในสิ่งที่แตกต่างร่วมกันในห้องเรียนอย่างมีความสุข


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น