วันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

โรงเรียนบ้านภูเงิน (อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) สพป.ศรีสะเกษ เขต 4

โรงเรียนบ้านภูเงิน (อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) อ.กันทรลักษ์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ซึ่งเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างพลังอำนาจจัดการศึกษาที่สร้างสุขภาวะใน โรงเรียน มูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เริ่มใช้กิจกรรมจิตศึกษา และจัดการเรียนรู้บูรณาการโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ในภาคเรียนที่ 2/2557 นี้
ในภาพเป็นการให้ผู้ปกครองมาร่วมเรียนรู้กิจกรรมจิตศึกษา ผู้ปกครองให้ความร่วมมือและสนใจดีมากๆ ครับ โรงเรียนได้เริ่มทำ PLC เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 เวลาประมาณ 15.00-17.00 น. ก่อนทำ PLC ได้ให้ครูทำ AAR ก่อน 1 วัน ผมคาดว่าจะไปได้ดีครับถ้าทำอย่างต่อเนื่อง ทำ PLC ทุกสัปดาห์ ไม่ต้องกลัวผิดครับ ครูต้องกล้าทดลองนำนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ คิดก่อนทำ ลองทำ เรียนรู้ร่วมกัน และนำไปปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น