วันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

สิ่งที่อยากรู้ | โรงเรียนป่ากลางมิตรภาพ ที่ 166

นักเรียนโรงเรียนป่ากลางมิตรภาพ ที่ 166 ได้ร่วมกันระดมความคิด เพื่อค้นคว้าหา Topic ที่ตัวเองสนใจและอยากเรียนรู้วิชา PBL พร้อมกับนำเสนอหน้าชั้นเรียนเป็นกลุ่ม ในรูปแบบของ Mind mapping ให้เพื่อนๆกลุ่มอื่นได้ดู เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของแต่ละกลุ่มในชั้นเรียน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น