วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2557

หอคอยสามัคคี | โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

กิจกรรมจิตศึกษา P.4 "หอคอยสามัคคี" เช้าวันนี้กับกิจกรรมจิตศึกษาฝึกการคิดอย่างมีสติ เปิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ฝึกการรับฟัง และการยอมรับ ผ่านการลงมือทำอย่างมีเหตุผล และเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้จากกิจกรรมนี้ของเด็กๆแต่ละกลุ่มจะเป็นความสูง...แต่เมื่อลงมือทำแล้วความคิด...กับสิ่งที่ทำมันกลับสวนทางกัน เกิดคำถามมากมายภายในกลุ่ม..."ทำสูงแล้วจะตั้งอย่างไรละ?" เมื่อปัญหาที่มาพร้อมกับความการแก้ไขจึงเกิดการระดมสมอง ผจญภัยทางความคิดที่ท้าทายของแต่ละกลุ่ม ว่าความสูงอย่างเดียวคงไม่พอต้องอาศัยฐานที่มั่นคง
คุณครูดีใจค่ะ ที่เห็นเด็กๆพร้อมที่จะเรียนรู้และพร้อมที่จะแก้ปัญหาร่วมกันทุกขั้นตอน เพื่อความสำเร็จของเป้าหมาย คุณครูไม่เห็นกลุ่มไหนวางมือหรือยอมแพ้เลย ถึงแม้หอคอยนี้ที่เด็กหวังไว้จะไม่สูงอย่างที่เด็กๆคิดไว้ก็ตาม


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น