วันอังคารที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2557

Role model | โรงเรียนบ้านปะทาย

การจัดการเรียนรู้ที่ให้เกิดคุณค่าต่อสังคม ที่ควรคำนึงคือความร่วมมือของชุมชน และเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างลึกซึ้งครูและผู้ปกครองต้องร่วมด้วยช่วยกันบ่มเพาะ เพื่อให้ผู้เรียนซึมซับแต่สิ่งดีงาม(Role model) การอ่านฟังนิทานคุณธรรมก็เป็นการบ่มเพาะที่ผู้ปกครองทำได้ง่ายๆ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น