วันพุธที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2559

PLC โรงเรียนบ้านปะทาย | ศรีสะเกษ

 
นักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา ชั้นปีที่ 2
เยี่ยมชมกิจกรรมและการจัดการเรียนการสอน และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

อาจารย์ทิพวดี ไชยยงยศ และ ผศ.สุมลรัตน์ ไกรสรสวัสดิ์ นำนักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา ชั้นปีที่ 2 เยี่ยมชมกิจกรรมและการจัดการเรียนการสอน และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตลอดวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559
Posted by โรงเรียนบ้านปะทาย on 26 กุมภาพันธ์ 2016

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น