วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2559

วันที่คุณครูได้เรียนรู้จากผู้ใหญ่ใจดีปลัดกระทรวงและเลขาธิการกพฐ. | โรงเรียนบ้านประทาย

การเรียนที่เนันการลงมือปฏิบัติแบบบูรณาการโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน(PBL)
การสอนภาษาไทยโดยใช้วรรณกรรมและนิทาน
สอนคณิตที่เน้นกระบวนการ
สอนภาษาอังกฤษใช้ เกม เพลง story 
พร้อมพัฒนาปัญญาภายในผู้เรียนและครูด้วยจิตศึกษา ทั้งหมดทั้งมวลใช้ครูพัฒนาครูด้วย ชุมชนการเรียนของรู้วิชาชีพ (PLC)

การเรียนที่เนันการลงมือปฏิบัติแบบบูรณาการโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน(PBL)การสอนภาษาไทยโดยใช้วรรณกรรมและนิทาน สอนคณิตที่เน้นกระบ...
โพสต์โดย โรงเรียนบ้านปะทาย บน 25 มีนาคม 2016

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น