วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ฝึกฝนด้วย PBL | โรงเรียนบ้านปะทาย

การนำเสนอความงอกงาม

จัดการศึกษาไม่เหมือนการเพาะถั่วงอก วันสองวันเห็นผล (ฝึกฝนด้วยPBL ป ๓)

Posted by สมศักดิ์ ประสาร on 2 กุมภาพันธ์ 2016

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น