วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

การถอดบทเรียนเพื่อการเรียนรู้และเสริมพลัง

การถอดบทเรียนเพื่อการเรียนรู้และเสริมพลัง | โรงเรียนบ้านปะทาย

คุณครูอุรวีและคุณครูวัชราภรณ์ ร่วมประชุมปฏิบัติการ"การถอดบทเรียนเพื่อการเรียนรู้และเสริมพลัง" 14 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมูลนิธิสยามกัมมาจล ที่โรงแรมอมารี ดอนเมือง กทม.

Posted by โรงเรียนบ้านปะทาย on 14 กุมภาพันธ์ 2016

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น