วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

PLC ( AAR )โรงเรียนชุมชนดอนไพล | โครงการ BKIND

PLC ( AAR )โรงเรียนชุมชนดอนไพล. กิจกรรมจิตศึกษา การสอนบูรณาการ PBL. และPLC(AAR) นักเรียน ผลเป็นอย่างไร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น