วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2556

อ่านออกเขียนได้ ป.2 : โรงเรียนบ้านปะทาย

วรรณกรรม ช่วยเสริมสร้างการอ่านออกเขียนได้ ของ ป.2


เด็กๆ จดจ่อ มีสมาธิในการอ่านวรรณกรรมเรื่องของตัวเองอย่างตั้งใจ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น