วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2556

โครงการโรงเรียนสุขภาวะ รุ่นที่ 3

โรงเรียนบ้านหนองดุม และโรงเรียนบ้านสมสะอาดสวนฝ้าย สพป.อุบลราชธานี เขต 5
โรงเรียนเครือข่ายโครงการเสริมสร้างพลังอำนาจการจัดการศึกษาที่สร้างสุขภาวะในโรงเรียน กลุ่ม 3
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การออกแบบการเรียนรู้บูรณาการโดย PBL พัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21"
ระหว่างวันที่่ 8-10 มีนาคม 2556 ณ โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น