วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2556

ถ่ายทำวีดิทัศน์โรงเรียนต้นแบบกระบวนการเรียนรู้โดย สสค. : โรงเรียนบ้านนาขนวน

สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ และพัฒนาคุณภาพเยาวชน(สสค.)โดย ดร.พัชราเอี่ยมกิจการ คุณใบตองและคณะ ได้เข้าถ่ายทำการจัดกระบวนการเรียนรู้ ของโรงเรียนบ้านนาขนวนและเครือข่าย โรงเรียนบ้านประทาย เพื่อนำไปใช้ในเวทีเสวนา 25-26 มีนาคม 56 ที่ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และเผยแพร่สู่สาธารณะต่อไป


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น