วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2556

โครงการโรงเรียนสุขภาวะ รุ่นที่ 6


โรงเรียนนาเจริญหนองแดง จ.อำนาจเจริญ โรงเรียนราษฎร์บำรุง จ.ชัยภูมิ โรงเรียนบ้านท่าสองคอน จ.มหาสารคาม และโรงเรียนบ้านเหล่าป่าเป้ด จ.มุกดาหาร เครือข่ายโครงการเสริมสร้างพลังอำนาจการจัดการศึกษาที่สร้างสุขภาวะในโรงเรียน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การออกแบบการเรียนรู้บูรณาการโดย PBL ระหว่างวันที่ 25-27 มีนาคม 2556 ณ โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนาโรงเรียนนาเจริญหนองแดง, โรงเรียนราษฎร์บำรุง, โรงเรียนบ้านท่าสองคอน,
โรงเรียนบ้านเหล่าป่าเป้ด


1 ความคิดเห็น:

  1. เทศบาลตำบลพังโคน
    http://tessaban-phangkhon.blogspot.com/
    *ฝากเว็บไซต์เทศบาลตำบลพังโคนด้วยนะครับ*

    ตอบลบ