วันพุธที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2556

โครงการโรงเรียนสุขภาวะ รุ่นที่ 4

โรงเรียนสมเด็จพระบรมราชชนนี, โรงเรียนบ้านไฮตาก, โรงเรียนบ้านกุดเชียงมุน จ.อุบลราชธานี และโรงเรียนอีตื้อดอนหวายขมิ้น จ.มหาสารคาม โรงเรียนเครือข่ายโครงการเสริมสร้างพลังอำนาจการจัดการศึกษาที่สร้างสุขภาวะในโรงเรียน กลุ่ม 4 ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การออกแบบการเรียนรู้บูรณาการโดย PBL พัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21"ระหว่างวันที่ 11-13 มีนาคม 2556 ณ โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น