วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

อบรมร.ร.สุขวาระ ที่ร.ร.ลำปลายมาศพัฒนา : โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว

คณะครูโรงเรียนบ้านหนองบัวขาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 เข้ารับการอบรมโครงการสุขวาระ ผู้นำการเปลี่ยนแปลง การทำจิตศึกษาให้เกิดสมาธิในการเรียนไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น