วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

PBL P.5 Week 3: การสร้างปฏิทินการเรียนรู้ Q.4/2555 : โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองเเวง

Week 3: การสร้างปฏิทินการเรียนรู้ PBL: ศิลปินน้อยน่ารู้ก้าวสู่อาเซียน
ในสัปดาห์ที่สามนี้พี่ๆปอห้าได้ร่วมกันทำและออกแบบปฏิทินการเรียนรู้ 10 สัปดาห์ รวมถึง 
เขียนสิ่งที่รู้แล้ว-สิ่งที่อยากเรียนรู้ จากนั้นก็ได้ร่วมกันนำเสนอผลงานปฏิทินการเรียนรู้ค่ะไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น