วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2556

ดูงาน และวิพากษ์แผน ร.ร.เครือข่ายสุขภวะ ที่นาขนวน : โรงเรียนบ้านนาขนวน

ท่านรองศาสตราจารย์ ดร.ประวิต เอราวรรณ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
นายวิเชียร ไชยบัง ผอ.ร.ร.ลำปลายมาศพัฒนา และทีมงาน พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียนในเครือข่าย 
24 โรงเรียน จาก 8 จังหวัดในภาคอีสาน จำนวน 45 คน ได้เข้าศึกษาดูงานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่ ร.ร.นาขนวน และประชุมนำเสนอ วิพากษ์แผนของแต่ละโรงเรียน
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น