วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

โครงการโรงเรียนสุขภาวะ รุ่นที่ 2

โรงเรียนจำนันสายเจริญ, โรงเรียนบ้านขะยูง, โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ จ.ศรีษะเกษ, โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว จ.ชัยภูมิ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ โรงเรียนนอกกะลา จ.บุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ 2556
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น