วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2556

จิตศึกษา : โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่

จิตศึกษา ฝึกปัญญาภายใน วันนี้ให้นักเรียนทำ เบรนยิม ส่งจานให้เพื่อนโดยห้ามใช้มือและเท้าครับ
สิ่งที่ได้ ฝึกสมาธิ ฝึกจิตใจ สร้างความสนุกสนานและสายสัมพันธ์ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น