วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2556

PBL P.4/ Week 4: โครงงานเด็กไทยใฝ่รู้ก้าวสู่อาเซียน

พี่ ป.4 ช่วยกันออกแบบธงชาติแต่ละประเทศในอาเซียน โดยครูกระตุ้นด้วยคำถามว่า

   - ความหมายของการกำเนิดอาเซียน ตราสัญลักษณ์, คำขวัญ, ธงอาเซียน และธงประจำชาติในแต่ละประเทศ มีความหมายและความเป็นมาอย่างไีร
   - ทำไมเราต้องเข้ากลุ่มอาเซียน เราสามารถปฎิเสธได้หรือไม่ เพราะอะไร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น