วันพุธที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2556

PBL ชั้น ป.2 Q.1/2556 : โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

สัปดาห์นี้พี่ ป.2 ได้ดูคลิปเพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ต่อจากสัปดาห์ที่แล้ว และได้เลือก
หัวข้อที่อยากเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ think pair share และพี่ ป.2 ได้หัวข้อที่อยากเรียน
รู้ร่วมกันเกี่ยวกับ "จังหวัดขอนแก่น"โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น