วันอังคารที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2556

Brain Gym และการกอดมอบความรัก : โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองเเวง

คุณครูและเด็กๆร่วมกันทำกิจกรรมจิตศึกษาโดยการใช้ Brain Gym เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้เด็กได้เข้าสู่สภาวะการรู้ตัว ช่วยฝึกสมาธิสมองทั้งสองซีกให้จดจ่อ สามารถคงสมาธิไว้ได้ยาวขึ้น จากนั้นครูก็มอบความรักด้วยการกอดเป็นภาษาทางการแสดงออกที่ำไม่ต้องใช้เสียงพูด แต่เป็นการใช้เสียงจากข้างในบอกความรู้สึกไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น