วันพุธที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2555

จิตศึกษา "ฉีกกระดาษ" : โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองเเวง

ครูไข่พาพี่ๆอนุบาลสองแปลงร่างพี่กระดาษ ให้มีขนาดเล็กที่สุด 
ฝึกการใช้กล้ามเนื้อมือและจดจ่ออย่างมีสมาธิ


 เด็กๆ และคุณครูร่วมกันแปลงร่างพี่กระดาษไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น