วันพุธที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2555

โรงเรียนบ้านขุมคำ : กิจกรรมจิตศึกษาพัฒนาปัญญาภายใน การเข้าใจตนเอง

ครูและนักเรียนร่วมกันทำกิจกรรมหน้าเสาธงตอนเช้า


นักเรียนร่วมกันทำกิจกรรมจิตศึกษาพัฒนาปัญญาภายใน การเข้าใจตนเอง


การทำ Body Scan เพื่อผ่อนคลายร่างกาย ผ่อนคลายความตึงเครียด ความวิตกกังวลต่างๆ

 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น