วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2555

เครือข่ายสุขภาวะ

การจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนเครือข่าย 

 โครงการเสริมสร้างพลังอำนาจการจัดการศึกษาเสริมสร้างสุขภาวะในโรงเรียน จำนวน 22 โรงเรียน


(ด้านนักเรียน โรงเรียน ชุมชนสังคม และสิ่งแวดล้อม) 

โครงการเสริมสร้างพลังอำนาจการจัดการศึกษาเสริมสร้างสุขภาวะในโรงเรียน จำนวน 22 โรงเรียน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น