วันพุธที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2555

PBL ป.๒ ควอเตอร์ ๓ : โรงเรียนบ้านปะทาย

การเรียนรู้อย่างมีสุข พัฒนาทักษะแต่ละด้าน ไปพร้อมๆกัน ของนักเรียนชั้นป.๒ 
เรียนบูรณาการ pbl ควอเตอร์ ๓ อาหารที่มีคุณค่า

คุณครูร่วมกับนักเรียนช่วยกันปรุ่งอาหาร โรงเรียนบ้านปะทาย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น