วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

จิตศึกษา(กิจกรรมส่งเทียน) : โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองเเวง (อบท.)


จิตศึกษา
- เพื่อพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ส่งเสริมการพัฒนาความฉลาดในด้านจิตวิญญาณ ความฉลาดด้านอารมณ์ ให้เห็นคุณค่าของสรรพสิ่ง การน้อมนำสิ่งที่ดีงามเข้าไปสู่จิตใต้สำนึก

- การเตรียมความพร้อมของนักเรียน ให้อยู่ในภาวะคลื่นสมองต่ำ และมีความพร้อมในการเรียน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น