วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ตารางเรียน : โรงเรียนบ้านปะทาย (21st CSK)

ออกแบบตารางเรียนเช้า-บ่าย
ปัญญาภายใน(EQ , SQ)  :  ปัญญาภายนอก(PQ , IQ)

โรงเรียนบ้านปะทาย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น