วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

โรงเรียนกาละพัฒน์ จังหวัดภูเก็ต

“บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่สื่อสารสัมพันธ์กันได้ดี ก็นำไปสู่วัฒนธรรมที่ดี”
โรงเรียนกาละพัฒน์ จังหวัดภูเก็ต นำต้นแบบมาจากโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมีเป้าหมายการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ผ่านการเรียนรู้ตนเอง ผู้อื่นและใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุข โดยมีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักเรียน ครูและผู้ปกครอง ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย ดังนั้นวันไหว้ครูจึงเป็นกิจกรรมหนึ่งภายในโรงเรียนที่ทุกคนได้เรียนรู้ร่วมกัน ผ่านทักษะทำงานที่นำความสามารถและความถนัดแต่ละด้านมาร่วมกันทำ ให้งานนั้นสำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี เช่น เล่นดนตรี เล่นละคร ถ่ายภาพ จัดบรรยากาศ รวมเด็ก พิธีกร ประสานงาน ตัดต่อวิดีโอ เป็นต้น

การตัดต่อวิดีโอ 
โดยคุณแม่ปุ้ม(แม่พี่ซันซันและพี่ซินเซีย)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น