วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ชื่อหน่วยการเรียนรู้(PBL) : โรงเรียนบ้านเทพประทับ (21st CSK)

                                                          Mind mapping
                            โครงงานแบบบูรณาการ PBL หรือ Problem-based learning
 ประจำปีการศึกษา 2555

โดย โรงเรียนบ้านเทพประทับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น