วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

จิตอาสาของนักเรียน : โรงเรียนบ้านท่าเสา (21st CSK)

           นักเรียนและคุณครูร่วมใจ อาสาช่วยพัฒนาโรงเรียนฯ ดูแลความสะอาดบริเวณรอบ

โดย โรงเรียนบ้านท่าเสา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น