วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

เตรียมความพร้อมของนักเรียน(นั่งสมาธิ, ยืดหยุ่นร่างกาย) : โรงเรียนบ้านท่าเสา (21st CSK)

                                           การเตรียมความพร้อมของนักเรียน 
                                  ให้อยู่ในภาวะคลื่นสมองต่ำ และมีความพร้อมในการเรียน
โดย โรงเรียนบ้านท่าเสา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น