วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ทักษะชีวิต การฝึกทำอาหาร : โรงเรียนบ้านขุมคำ (21st CSK)

 เรียนรู้ทักษะชีวิต การประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ
 

โดย โรงเรียนบ้านขุมคำ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น