วันพุธที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

การศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกอบอาชีพ เกษตรพอเพียงที่โรงเรียนบ้านสดำ (21st CSK)

เศรษฐกิจพอเพียงที่โรงเรียนบ้านสดำ


การเรียนการสอนที่มุ่งให้เด็กนำเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงมาใช้ในชีวิตประจำ วัน ครูหวังว่าวันหนึ่งเมื่อเขาโตขึ้น ความรู้ที่เขาได้รับในวันนี้ จะทำให้ชีวิตของเขามั่นคงอย่างยั่งยืนได้ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ ในหลวงพระราชทานให้ไว้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น