วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2555

วันสุนทรภู่ : โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองเเวง (อบท.)

ความสุข ความใส่ใจของครูที่ถ่ายทอดความรู้สู่ศิษย์รัก

พระสุนทรโวหาร นามเดิม ภู่ หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า สุนทรภู่ 
 ( ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๓๒๙ - พ.ศ. ๒๓๙๘) เป็นกวีชาวไทยที่มีชื่อเสียง ได้รับยกย่องเป็น เชกสเปียร์แห่งประเทศไทย


 ร่วมตอบคำถามเกี่ยวกับวันสุนทรภู่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น