วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2555

การทำกระดาษรีไซเคิล PBL (21st CSK)


เด็กๆ ได้ทำงานเป็นกลุ่ม ร่วมแรงแข็งขัน เรียนผ่านโครงงานแบบบูรณาการ PBL หรือ Problem-based learning


                                           การทำกระดาษ ด้วยกระดาษเหลือใช้

Show and Share

โดย โรงเรียนบ้านขุมคำ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น