วันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2555

กิจกรรมส่งเสริมสร้างอุปนิสัยรักการอ่าน (21st CSK)

โรงเรียนบ้านเทพประทับ 
ตำบลนางิ้ว อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย


 วัตถุประสงค์
 - เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนและครูทุกคนได้เห็นคุณค่าของการอ่านและรักการอ่านมากยิ่งขึ้น
 - เพื่อส่งเสริมการใช้เวลาว่างของนักเรียนให้เป็นประโยชน์ด้วยการอ่าน
- เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้แก่นักเรียนไปตลอดชีวิต

โดย โรงเรียนบ้านเทพประทับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น