วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2555

จิตศึกษา : โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง (21st CSK)

 จิตศึกษา..

- เพื่อพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ส่งเสริมการพัฒนาความฉลาดในด้านจิตวิญญาณ ความฉลาดด้านอารมณ์ ให้เห็นคุณค่าของสรรพสิ่ง การน้อมนำสิ่งที่ดีงามเข้าไปสู่จิตใต้สำนึก
- การเตรียมความพร้อมของนักเรียน ให้อยู่ในภาวะคลื่นสมองต่ำ และมีความพร้อมในการเรียน 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น