วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2555

PLC ผู้ปกครอง : โรงเรียนบ้านนาขนวน (21st CSK)

ร่วมสร้างชุมชนเเห่งการเเลกเปลี่ยเรียนรู้ 


Professional Learning Community ( PLC)โดย โรงเรียนบ้านนาขนวน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น