วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2555

PLC คณะครู : โรงเรียนบ้านสดำ (21st CSK)


ชุมชนเรียนรู้ของครูเพื่อศิษย์ : PLC (Professional Learning Community)โดย โรงเรียนบ้านสดำ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น