วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ภูมิปัญญาท้องถิ่น : โรงเรียนบ้านท่าเสา (21st CSK)

ศึกษาธรรมชาติในท้องถิ่น
การนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น