วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2555

จัดนิทรรศการ แสดงโครงงาน (21st CSK)

     การบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จัดนิทรรศการ แสดงโครงงานของโรงเรียนบ้านท่าเสา  จ.ระยอง

โครงงานคณิตศาสตร์ 

                                                       โครงงานปุ๋ยหมัก


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น